หน้าแรก

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าพอใจคุณภาพและบริการ

พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร

 

พันธกิจ

ผลิตสินค้ามีคุณภาพ และส่งทันเวลาตามลูกค้าต้องการ

ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดของเสีย

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมยอดขาย และพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อขยายธุรกิจ

 

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 

เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สำนักงานโทร : 02-517-0100-3 แฟกซ์ : 02-517-0104

ฝ่ายขายโทร : 02-906-8083-6 ต่อ 214-225 แฟกซ์ : 02-517-1015

Email : unitape@utn.co.th

Visitors: 36,381