เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

(UNION THAI-NICHIBANCO.,LTD.)

 

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย กับ บริษัท นิจิบัน จำกัด ผู้ผลิตเทปกาวชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

 

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด (Union Thai-Nichiban Co., Ltd.) 

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเทปกาวภายใต้เครื่องหมายการค้า UNITAPE,PANFIX,UTA ที่มี่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลรายแรกในประเทศไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ

อย่างเข้มงวดจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพการผลิต

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า ผลิตภัณฑ์เทปกาวภายใต้แบรนด์ UNITAPE , PANFIX , UTA จาก

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด (Union Thai-Nichiban Co., Ltd.) ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง

จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 40ปี

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)

ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Limited (URS)

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators : AEO)

Visitors: 36,386