ร่วมงานกับเรา

 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด


เปิดรับสมัครพนักงานใหม่

 


ตำแหน่ง         : พนักงานผลิต หญิง จำนวนมาก

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายวัน ทำงาน 2 กะ

รายละเอียดงาน : ควบคุมเครื่องจักรตัดเทป, บรรจุเทปใส่กล่อง ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป     

สมัครงาน       : admin@utn.co.th (พร้อมแนบเอกสาร Resume)                 


ตำแหน่ง         : พนักงานผลิต ชาย จำนวนมาก

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายวัน (บรรจุเป็นรายเดือน) ทำงาน 3 กะ

รายละเอียดงาน : ควบคุมเครื่องจักร, ยกเทป, ลากรถใส่เทป ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ไม่มีภาระทางทหาร วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สมัครงาน       : admin@utn.co.th (พร้อมแนบเอกสาร Resume) 


ตำแหน่ง         : พนักงานซ่อมบำรุง ชาย 2 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำ รายเดือน ทำงาน 3 กะ

รายละเอียดงาน : ทำงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักร หม้อไอน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ไม่มีภาระทางทหาร

                    วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน       : admin@utn.co.th (พร้อมแนบเอกสาร Resume)                                


ตำแหน่ง         : พนักงานการตลาด ชาย หรือ หญิง 1 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายเดือน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.50 – 16.50 น.

รายละเอียดงาน : สำรวจและรวบรวมข้อมูลการตลาด เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น วางแผนการตลาด

                    และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศชาย-หญิงอายุ 21 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    ต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน (N3 ขึ้นไป)

                    ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (MS office)

สมัครงาน       : admin@utn.co.th (พร้อมแนบเอกสาร Resume)                              


ตำแหน่ง         : ธุรการต่างประเทศ ชาย 1 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายเดือน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.50 – 16.50 น.

รายละเอียดงาน : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งออก ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ

คุณสมบัติ       : เพศชายอายุ 21 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน

                    ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (MS office)

สมัครงาน       : admin@utn.co.th (พร้อมแนบเอกสาร Resume)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง         : พนักงานจัดซื้อ หญิง 1 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายเดือน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.50 – 16.50 น.

รายละเอียดงาน : เปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ และแพ็คเกจจิ้ง ติดต่อ eMail กับต่างประเทศ

คุณสมบัติ       : เพศหญิงอายุ 2ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน (ตอบโต้ อีเมล์ กับต่างประเทศได้)

                    ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (MS office)

สมัครงาน       : admin@utn.co.th (พร้อมแนบเอกสาร Resume)   


สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าสภาพงาน ค่ากะ เบี้ยขยัน OT ชุดพนักงานประจำปี

โบนัสประจำปี รถรับส่ง 7 สาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ หอพักพนักงาน 

 

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สำนักงานโทร : 02-517-0100-3 ต่อ 115, 136 ส่วนบุคคล

Visitors: 33,109