ร่วมงานกับเรา

 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด


เปิดรับสมัครพนักงานใหม


สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าสภาพงาน ค่ากะ เบี้ยขยัน OT ชุดพนักงานประจำปี

โบนัสประจำปี รถรับส่ง 7 สาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ หอพักพนักงาน  

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สำนักงานโทร : 02-517-0100-3 ต่อ 115, 136 ส่วนบุคคล

Visitors: 56,564