ร่วมงานกับเรา

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด


เปิดรับสมัครพนักงานใหม่


ตำแหน่ง         : พนักงานผลิต หญิง จำนวนมาก

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายวัน ทำงาน 2 กะ

รายละเอียดงาน : ควบคุมเครื่องจักรตัดเทป, บรรจุเทปใส่กล่อง ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป            


ตำแหน่ง         : พนักงานผลิต ชาย 6 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายวัน (บรรจุเป็นรายเดือน) ทำงาน 3 กะ

รายละเอียดงาน : ควบคุมเครื่องจักร, ยกเทป, ลากรถใส่เทป ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ      : เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ไม่มีภาระทางทหาร วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป


ตำแหน่ง         : พนักงานซ่อมบำรุง ชาย 4 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำ รายเดือน ทำงาน 3 กะ

รายละเอียดงาน : ทำงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักร หม้อไอน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ไม่มีภาระทางทหาร

                    วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                


ตำแหน่ง         : พนักงานวางแผนการผลิต หญิง 1 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายเดือน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.50 – 16.50 น.

รายละเอียดงาน : วางแผน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ      : เพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี

                    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ การจัดการ วิศวะ วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    มีความสามารถในการคำนวณ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (MS office)                 


ตำแหน่ง         : พนักงานการตลาด ชาย - หญิง 1 อัตรา

ลักษณะการจ้าง : พนักงานประจำรายเดือน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.50 – 16.50 น.

รายละเอียดงาน : สำรวจและรวบรวมข้อมูลการตลาด เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น วางแผนการตลาด

                    และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       : เพศชาย-หญิงอายุ 21 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    ต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน (N3 ขึ้นไป)

                    ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (MS office) สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าสภาพงาน ค่ากะ เบี้ยขยัน OT ชุดพนักงานประจำปี

โบนัสประจำปี รถรับส่ง 7 สาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ หอพักพนักงาน 


[*** สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สำนักงานโทร : 02-517-0100-3 ต่อ 115, 136 ส่วนบุคคล ***]

Visitors: 3,678