ณ.วัดตะพงนอก จังหวัดระยอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

Visitors: 56,563