ณ.วัดตะพงนอก จังหวัดระยอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

Visitors: 44,127